Càritas Salt - Agrupació de Parròquies - Servei d'Intervenció Educativa (SIE)

Acollir les persones que es troben en situació o risc i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

El Servei d’Intervenció Educativa (SIE) ofereix suport social i educatiu a infants i joves que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desfavorit. Es tracta d’un recurs complementari a l’escola en el que treballa els continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés d’aprenentatge i de socialització. Es compta amb la participació d’un equip de voluntariat social qualificat i amb capacitat de comprometre’s activament en la implementació del projecte i el suport d’un equip de professional compost per dues tècniques.

Els objectius de treball del SIE s’agrupen en tres grans àmbits:

 1. Oferir acompanyament personalitzat i recursos a infants i joves amb dificultats en el seu procés escolar (Desenvolupar hàbits bàsics de treball, conducta i higiene, reforçar l’aprenentatge dels continguts curriculars, treballar les habilitats cognitives necessàries en el seu procés d’aprenentatge, i incorporar actituds i valors adients que facilitin la socialització).
 2. Acompanyar a les famílies dels menors atesos durant tot el seu procés d’aprenentatge, oferint eines que l’ajudin a donar suport als seus fills/es.
 3. Treballar per la implicació social de tota la comunitat.
Salt Agrupació de Parròquies

DADES DE CONTACTE

ADREÇA: Hotel d’Entitats Salt: C/Sant Dionís, 42 despatx 1.07

POBLACIÓ: Salt

TELÈFON: 972 24 24 72/ 630 848 779 (Tècnica del SIE)

ADREÇA ELECTRÒNICA: vmorcillo@caritasgirona.cat

WEB:

ACTIVITATS FORA ESCOLA

EDAT: El servei està adreçat a alumnes de 8 a 16 anys amb mancances educatives importants, amb pocs recursos econòmics, poc estímul i suport familiar i/o d’entorns socials desfavorits. Aquests infants són derivats, en la seva majoria pels centres educatius, si bé també es reserven places a serveis socials.

INSCRIPCIONS: Durant l’any.

HORARI: De De 16.30h a  20.30h. Durant el curs escolar.

A l’estiu s’ofereix la possibilitat de participar en activitats lúdiques i formatives, per tal de continuar oferint l’acompanyament als infants i joves del servei durant aquest període no lectiu.

LLOC: A Salt hi ha tres punts de servei: dos per educació primària (Sant Cugat i Sant Jaume) i un per secundària (Sant Jaume).

 • SIE PRIMÀRIA SANT CUGAT (dimecres i divendres)
  15:30 – 16:30h Espai familiar
  16:30 – 17h Espai escolta
  17 – 19h Espai grupal
  19 – 19:30h Espai escolta
 • SIE PRIMÀRIA SANT JAUME (dimarts i dijous)
  15:30 – 16:30h Espai familiar
  16:30 – 18:15h Espai grupal
  18:15 – 18:45h Espai escolta
 • SIE SECUNDÀRIA SANT JAUME – 1r i 4rt d’ESO (dimarts i dijous)
  15:30 – 16:30h Espai familiar
  18:15 – 20h Espai grupal
  20 – 20:30h Espai escolta

PREU: Gratuïta