Activitats Fora Escola de la Ludoteca de Salt Les Bernardes

Les ludoteques són espais amb una finalitat lúdica, coeducativa, comunitària, cívica, inclusiva, social i cultural que elaboren i porten a terme un projecte socioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret al joc, tot col·laborant en el desenvolupament integral de la persona.

Oferim un espai on utilitzar lliurement el joc i les joguines, així com activitats, sortides i tallers dirigits pels educadors/es. Activitat per a infants des de P5 fins a 2n d’ESO. Per assistir-hi cal formalitzar una inscripció durant el mes d’abril. Es tracta d’un servei públic i gratuït. Cada infant pot assistir durant una setmana al servei, en horari de matí, de 9h a 13h.

Ludoteca de Salt

DADES DE CONTACTE

ADREÇA: Carrer de Sant Dionís, Núm. 42,

POBLACIÓ: Salt

TELÈFON: 972245233

ADREÇA ELECTRÒNICA: ludo.salt@gencat.cat

WEB: http://treballiaferssocials.gencat.cat/

ACTIVITATS FORA ESCOLA

EDAT: de 0 a 14 anys.

INSCRIPCIONS: mes de setembre.

HORARI: Cada infant pot assistir un dia al servei, en horari de tardes al torn que li correspongui per edat.

LLOC: Ludoteca de Salt Les Bernardes.

PREU: Gratuït.